ს ე რ ვ ი ს ი


ჩვენი ძირითადი მიმართულებაა, ვებ საიტების და მათთან დაკავშირებული
პროგრამული უზრუნველყოფის დამზადება.